Zgłoszenie streszczenia


Termin przyjmowania streszczeń: 6 maja 2022 r.

Regulamin przyznawania nagród.

Warunkiem przyjęcia streszczenia do oceny jest zgłoszenie i opłacenie udziału Autora w Zjeździe.

Objętość streszczenia nie może przekroczyć 300 słów dla jezyka polskiego i 300 słów dla języka angielskiego.

Potwierdzenie rejestracji oraz zakwalifikowanie abstraktu
Po wypełnieniu formularza i wysłaniu streszczenia na ekranie wyświetlane jest potwierdzenie wysłania zgłoszenia.
Informacje o zakwalifikowanych pracach i sposobie prezentacji znajdą Państwo na stronie internetowej Zjazdu.


*
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W związku z prośbami części uczestników o nie włączanie piśmiennictwa do nadsyłanych prac uprzejmie informuję, że miejsce na piśmiennictwo w formularzu zgłoszeniowym pozostawiamy jako opcjonalne.

Pragnę jednak zwrócić uwagę, że rolą naszego Towarzystwa i konferencji jest między innymi edukacja a piśmiennictwo jest jej nieodłącznym elementem. Dołączenie (opcjonalne) piśmiennictwa do streszczeń w materiałach zjazdowych będzie dostępne dla wszystkich uczestników. Artykuły pokazywane na slajdach w czasie wystąpień - jak to często bywało, nie zawsze były zauważone i zapamiętane.

Uspokajam więc, że prace bez cytowanych artykułów będą przyjmowane do prezentacji, jednak zachęcam Koleżanki i Kolegów do przychylnego spojrzenia na moją propozycję w trosce, aby nasza konferencja miała jak najwyższy poziom także w zakresie edukacji.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prof. Piotr Prowans


Plakaty - informacje techniczne
Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej na ustawionych pionowo monitorach pracujących w rozdzielczości HD (rozdzielczość 1080x1920). Plakaty będą wyświetlane na monitorach cyklicznie.

Zasady przygotowania plakatów:

  • format pliku - PDF lub PNG,
  • plakat powinien składać się z JEDNEJ strony,
  • minimalna czcionka w rozmiarze 8 (dla rozdzielczości 1080x1920),
  • pionowa forma w proporcjach 9:16,
  • zalecana rozdzielczość 1080x1920. W przypadku większych rozdzielczości obraz zostanie przeskalowany do wielkości ekranu czyli 1080x1920,
  • nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać autora i tytuł pracy,
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB.

Dane osoby zgłaszającej
Imię
pole wymagane
Nazwisko
pole wymagane
Tytuł naukowy
pole wymagane
Dane kontaktowe
Telefon
pole wymagane
E-mail
pole wymagane
Podstawowe dane o prezentacji
Rodzaj prezentacji
pole wymagane
Kategoria
pole wymagane
Rodzaj pracy
pole wymagane
Tytuł
pole wymagane
Tytuł (j. ang.)
pole wymagane
Autorzy i afiliacje
pole wymagane
Autorzy i afiliacje (j. ang.)
pole wymagane
Osoba prezentująca
pole wymagane
Dane szczegółowe
Wstęp
pole wymagane
Wstęp (j. ang.)
pole wymagane
Cel pracy
pole wymagane
Cel pracy (j. ang.)
pole wymagane
Materiał i metody
pole wymagane
w tym analiza statystyczna – podać test statystyczny
Materiał i metody (j. ang.)
pole wymagane
w tym analiza statystyczna – podać test statystyczny
Wyniki
pole wymagane
Wyniki (j. ang.)
pole wymagane
Dyskusja
pole wymagane
Dyskusja (j. ang.)
pole wymagane
Wnioski
pole wymagane
Wnioski (j. ang.)
pole wymagane
Opis przypadku
pole wymagane
z uwzględnieniem rzadkiego występowania lub rzadkiego przebiegu klinicznego, szczególnej / nowatorskiej diagnostyki, ciekawego rozwiązania leczniczego (techniki operacyjnej)
Opis przypadku (j. ang.)
pole wymagane
z uwzględnieniem rzadkiego występowania lub rzadkiego przebiegu klinicznego, szczególnej / nowatorskiej diagnostyki, ciekawego rozwiązania leczniczego (techniki operacyjnej)
Omówienie z odniesieniem do piśmiennictwa
pole wymagane
Omówienie z odniesieniem do piśmiennictwa (j. ang.)
pole wymagane
Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w oparciu o piśmiennictwo, możliwość włączenia do omówienia własnych wyników badań
pole wymagane
Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w oparciu o piśmiennictwo, możliwość włączenia do omówienia własnych wyników badań (j. ang.)
pole wymagane
Podsumowanie i ewentualna rekomendacja postępowania wynikająca z aktualnego piśmiennictwa
pole wymagane
Podsumowanie i ewentualna rekomendacja postępowania wynikająca z aktualnego piśmiennictwa (j. ang.)
pole wymagane
(opcjonalnie)* Piśmiennictwo
pole wymagane
Obraz kontrolny
Kod z obrazka token  
pole wymagane