Zagadnienia

 1. Onkologia
  Prace obejmujące: nowości, rekomendacje/standardy w zakresie diagnostyki, leczenia i rekonstrukcji jednoczasowych po leczeniu onkologicznym, ciekawe opisy przypadków i technik operacyjnych w onkologii (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch kończyny górne i dolne)
 2. Wtórne operacje naprawcze po uszkodzeniach nieonkologicznych
  (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, kończyny dolne)
 3. Oparzenia
 4. Chirurgia ręki
  - urazy kończyny górnej, replantacje
  - planowe operacje naprawcze w zakresie kończyny górnej w tym wady rozwojowe
 5. Powikłania w chirurgii plastycznej
  Analiza własnych przypadków opisująca: rozpoznanie powikłania, sposób leczenia i rekomendacje: jak zapobiegać takiemu powikłaniu. Propozycje procedur zapobiegającym powikłaniom, w tym konstrukcja zgód na operacje.
 6. Tematy wolne, oryginalne rozwiązania techniczne


Czas na wygłoszenie pracy ustnej to 8 min. W każdej sesji trwającej 90 min. jest przewidziane do wygłoszenia 8 prac i po zakończeniu prezentacji pozostaje 26 min. na dyskusję. Zaplanowana organizacja umożliwia ustne przedstawienie na Zjeździe 72 prac. Pozostałe prace będą przedstawione na plakatach. Plakaty będą prezentowane w formie elektronicznej - monitor dostępny na terenie centrum kongresowego.

W drugim dniu Zjazdu (w trakcie bankietu) będą wręczone dwie nagrody: za najlepszą pracę ustną i za najlepszy plakat. W konkursie biorą udział wyłącznie członkowie PTChPRiE mający opłacone składki członkowskie. Nagroda to bon wysokości 4000,- PLN na zakup medycznych książek na stoisku otwartym w czasie konferencji. W razie braku interesującego tytułu, możliwość zamówienia wybranej pozycji książkowej. Fundusze na nagrody pochodzą z 1% podatku przekazywanego w ostatnich 2 latach do fundacji Kamienica 1, z zaznaczeniem celu szczegółowego „wsparcie chirurgii rekonstrukcyjnej”.