Program naukowy

XVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ
I ESTETYCZNEJ

Rejestracja uczestników w dniu 9 czerwca 2022 r. od godz. 7:30.

Czwartek, 9 czerwca 2022 r.
09:00 - 09:20
Oficjalne rozpoczęcie obrad, powitanie Gości.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Przewodniczący Rady Naukowej XVIII Zjazdu PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans, dr Maciej Kuczyński
-
09:20 - 09:30
Chirurgia Plastyczna w Polsce
Strużyna J., Korzeniowski T. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
09:30
SESJA: ONKOLOGIA – DIAGNOSTYKA, LECZENIE, REKONSTRUKCJA
Prowadzenie: Agnieszka Kołacińska-Wow, Piotr Prowans, Adam Maciejewski, Ryszard Mądry
09:30 - 09:40
Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego w guzach kończyny górnej praca przeglądowa - wykład szkoleniowy. [w1]
D. Kotrych - Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM
09:40 - 09:50
Rola rezonansu magnetycznego w planowaniu radykalności operacyjnego usunięcia BCC wewnętrznego kąta oka. [w2]
Lis M.(1), Klimeczek P.(2), Śmieszek J.(1), Chrapusta A.(1)
1. Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
09:50 - 10:00
Jednoetapowa rekonstrukcja płatowa nosa amputowanego z powodu onkologicznego - czy jest to możliwe? [w3]
Jundziłł A.(1), Pisanko K.(1), Orzechowska M.(2), Kaźmierczak H.(2), Witmanowski H.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
2. Klinika Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
10:00 - 10:10
Zastosowanie lokalnych plastyk płatowych po usunięciu skrajnie zaawansowanych guzów twarzy i twarzoczaszki w Klinice Chirurgii Plastycznej w Bydgoszczy w ciągu ostatnich 10 lat. [w4]
Pisanko K.(1), Jundziłł A.(1), Orzechowska M.(2), Kaźmierczak H.(2), Witmanowski H.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy,
2. Klinika Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
10:10 - 10:20
Chirurgiczne leczenie raków skóry w obrębie twarzoczaszki z jednoczasowymi rekonstrukcjami płatami skórnymi, skórno-tłuszczowymi i skórno-mięśniowymi – nowe techniki. [w5]
Mazan Z.
10:20 - 10:30
Mastektomia i jednoczasowa rekonstrukcja piersi: kwalifikacja pacjentów, planowanie zabiegu chirurgicznego. [w6]
Paul M.
10:30 - 10:40
Ocena wyników prepektoralej i subpektoralnej rekonstrukcji piersi z użyciem siatek syntetycznych u chorych na raka piersi i nosicielek mutacji. [w7]
Wow T.(1), Kolacinska-Wow A. (2,3), Mateusz Wichtowski M.(1), Boguszewska-Byczkiewicz K. (3), Nowicka Z.(4), Ploszka K.(4), Pieszko K.(1,5), Murawa D.(1)
1. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2. Klinika Fizjoterapii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Oddział Chirurgii Onkologicznej, Breast Cancer Unit, Centrum Onkologii, Szpital Kopernika w Łodzi
4. Zakład Biostatystyka i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kosciuszki 4, 92-215 Lodz.
5. Oddział Chirurgii Plastycznej Oparzeń, Szpital w Nowej Soli
10:40 - 10:50
Przypadek rekonstrukcji ubytku ściany klatki piersiowej i osierdzia po wycięciu mięsako-włókniaka. [w8]
Prowans P.(1), J. Wójcik J.(2), Markowska M.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
2. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji z Pododziałem Transplantacji Płuc
10:50 - 11:00
dyskusja
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20
SESJA: WTÓRNE OPERACJE NAPRAWCZE PO USZKODZENIACH NIEONKOLOGICZNYCH – TWARZ, PIERSI, KOŃCZYNY DOLNE
Prowadzenie: Piotr Wójcicki, Jerzy Jankau, Bogusław Antoszewski
11:20 - 11:30
Statyczna reanimacja porażonej twarzy z wykorzystaniem siatek syntetycznych - doświadczenia własne. [w9]
Łątkowski I., Rzekiecki Sz., Drozdowski P., Lisovski V., Kierzynka G., Handziak M., Mildner K., Burkacka A., Brzuszkiewicz K., Łątkowski Ł., Kott K., Świokło A., Suliga K.
Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
11:30 - 11:40
Wykorzystanie mięśnia skroniowego do plastyki porażonej twarzy po wycięciu guza kąta mostowo-móżdżkowego. [w10]
Markowska M., Czapla N., Bargiel P., Petriczko J., Prowans P.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
11:40 - 11:50
Ewolucja technik rekonstrukcji tkanek oczodołu – doświadczenia własne. [w11]
Drozdowski P., Łątkowski Ł., Brzuszkiewicz K., Burkacka A., Lisovski W., Handziak M., Mildner K., Kott K., Łątkowski I. - Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju
11:50 - 12:00
Neurotyzacja rogówki w leczeniu bólu u pacjentów po stanach zapalnych oka oraz porażeniu nerwu twarzowego i trójdzielnego. [w12]
Krześniak NE.(1), Izdebska J.(2), Woźniak-Roszkowska E.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM, SPKSO
12:00 - 12:10
Porównanie autologicznej rekonstrukcji piersi z rekonstrukcją piersi za pomocą implantów: przegląd systematyczny oraz meta-analiza badań na łącznej liczbie 55455 pacjentów. [w13]
Stefura T.(1), Rusinek J.(1), Wątor J.(1), Zagórski A.(1), Zając M.(1), lek. Libondi G.(2), Wysocki W.M.(2,3), Koziej M.(4)
1.Uniwersystet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
2.Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Polska
3.Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
4.Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
12:10 - 12:20
Przeszczepienie autologicznej tkanki tłuszczowej jako ostatni etap rekonstrukcji piersi u pacjentek po radioterapii z powodu raka piersi - badanie ankietowe zadowolenia z zabiegu. [w14]
Kulińska J., Kur M., Graczyk M., Jankau J.
Klinika Chirurgi Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
12:20 - 12:30
Zastosowanie i porównanie podciśnieniowej terapii zamkniętych chirurgicznie ran z użyciem standardowych opatrunków w jednoczasowej rekonstrukcji piersi. [w15]
Pieszko K.(1,2), Pieszko K.(3), Wichtowski M.(1,4), Cieśla S.(1), Ławnicka A.(1), Jamont R.(2), Boyd B.(5), Murawa D.(1)
1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Zielonogórski
2. Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeniowej, Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli
3. Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
4. Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5. Division of Plastic Surgery, Harbor-UCLA Medical Center, Los Angeles, USA
12:30 - 12:40
Przeszczep autologicznej tkanki tłuszczowej w leczeniu trudno gojących się ran kończyn dolnych – doniesienia wstępne. [w16]
Hedrych-Ozimina A.(1), Różycki A.(2), Kondej K.(1), Jankau J.(1)
1. Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chirurgii Plastycznej
2. student, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
12:40 - 12:50
Rozwój mikrochirurgii w Polsce – doświadczenie własne. Mity i realia. [w17]
Antonov S., Kozicka M., Żuchowska K., Dzerżyński I., Pużniak D., Wilhelm G., Strużyna J., Korzeniowski T., Trojanowski P., Groth D., Pecka K., Gawlik P.
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, SP ZOZ w Łęcznej
Oddział Chirurgii Plastycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
12:50 - 13:00
dyskusja
13:00 - 13:10
Wykład sponsorowany
13:10 - 13:50
Przerwa obiadowa
13:50
SESJA: CHIRURGIA RĘKI, URAZY KOŃCZYNY GÓRNEJ
Prowadzenie: Anna Chrapusta, Zbigniew Szlosser, Piotr Prowans
13:50 - 14:00
Rekonstrukcja więzadeł S-L i L-T modyfikowaną techniką tenodezy spiralnej - opis przypadku. [w18]
Szlosser Z., Puchalski P., Petriczko J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
14:00 - 14:10
Wpływ hiperbarii tlenowej na utlenowanie tkanek palców ręki po replantacji poddanych wtórnym zabiegom rekonstrukcyjnym putacji. [w19]
Stala M., Chrapusta A.
14:10 - 14:20
Problemy leczenia powikłań głębokich oparzeń termicznych rąk u dzieci i dorosłych – różnice, podobieństwa i metody leczenia. [w20]
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.
14:20 - 14:30
Wrodzone wady I promienia ręki ręki u dzieci - problemy i rozwiązania. [w21]
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.
14:30 - 14:40
Amputacje opuszek palców rąk – pierwotne zaopatrzenie i wtórne rekonstrukcje. [w22]
Molski M., Molska M. - Centrum Chirurgii Plastycznej „MALIA”, Warszawa
14:40 - 14:50
Rekonstrukcje kości przedramienia unaczynionymi przeszczepami kości. [w23]
Molski M., Molska M.- Centrum Chirurgii Plastycznej „MALIA”, Warszawa
14:50 - 15:00
Urazy obrączkowe palców rąk. Wskazówki, triki i modyfikacje. [w24]
Molski M., Molska M. - Centrum Chirurgii Plastycznej „MALIA”, Warszawa
15:00 - 15:10
Zastosowanie płatów krzyżowych w rekonstrukcjach palców długich ręki – doświadczenia własne. [w25]
Molska M.(1,2), Molski M.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
2.Centrum Chirurgii Plastycznej Malia w Warszawie
15:10 - 15:20
Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych w Oddzale Chirurgii Plastycznej. [w26]
Kierzynka G., Łątkowski I. - Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
15:20 - 15:30
dyskusja
15:30 - 15:50
Przerwa kawowa
15:50
SESJA: OPARZENIA
Prowadzenie: Andrzej Krajewski, Szymon Kołacz, Jerzy Strużyna
15:50 - 16:00
Nasze doświadczenie z leczeniem toksycznej nekrolizy naskórka: skojarzona terapia plazmaferezą i IVIG. [w27]
Strużyna J.(1,2), Surowiecka A.(1, autor prezentujący), Korzeniowski T.(1,3), Korulczyk P.(3), Drozd Ł.(1), Stachura A. (1), Torres K.(1,3), Krajewski A.(4)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
3. Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4. Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Gryfice
15:50 - 16:00
Plan zabezpieczenia medycznego szpitala w zdarzeniach masowych i katastrofach oparzeniowych. [w28]
Strużyna J.(1,2), Surowiecka A.(1,autor prezentujący), Korzeniowski T. (1,3)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
3. Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:00 - 16:10
Enzymatyczne oczyszczanie ran oparzeniowych: Polski Konsensus. [w29]
Korzeniowski T.(1,2), Strużyna J.(1,3)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, SPZOZ w Łęcznej
2. Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:10 - 16:20
Technologia AERTE (system generatorów grup hydroksylowych) - wykorzystanie w Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. [w30]
Winiarska A.(1), Żywko P.(2), Strużyna J.(1,3), Surowiecka A.(1), Korzeniowski T.(1,4), Piszczek J.(1)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Łęcznej
2. inMedicon
3. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4. Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:20 - 16:30
Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do diagnostyki sepsy u pacjentów leczonych w centrum leczenia ciężkich oparzeń w Dolnej Saksoni w latach 2008-2021, badanie retrospektywne. [w31]
Gladysz M.(1), Adhisantoso Y.G.(2), Krezdorn N.(1), Dieck T.(1), Ostermann J.(2), Vogt P.M.(1)
1. Department of Plastic, Aesthetic, Hand and Reconstructive Surgery. Hannover Medical School
2. Institute for Information Processing. Leibniz University Hannover
16:30 - 16:40
Abdominoplastyka, jako nowe źródło opatrunków biologicznych. [w32]
Groth D.(1,2), Eljaszewicz A.(2), Strużyna J.(1), Moniuszko M.(2)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej SPZOZ w Łęcznej
2. Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
16:40 - 16:50
dyskusja
17:45 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Piątek, 10 czerwca 2022 r.
09:00
SESJA: MODELOWANIE CIAŁA: TWARZ, PIERSI, BRZUCH, KOŃCZYNY
Prowadzenie: Marek Szczyt, Jerzy Kolasiński, Marek Paul
09:00 - 09:10
Jakość życia po operacji redukcji piersi. [w33]
Czapla N.(1), Romanowska D.(2)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2. Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
09:10 - 09:20
Wpływ operacji redukcji piersi na długotrwały spadek masy ciała. [w34]
Gawlik P., Dzierżyński E., Puźniak D., Strużyna J. - Oddział Chirurgii Plastycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Sw. Jana z Dukli
09:20 - 09:30
Podpowięziowe wszczepienie implantów piersiowych – wskazania, zalety i wady. [w35]
Kolasiński J., Kolenda M. - Klinika Kolasiński
09:30 - 09:40
Podniesienie piersi z autoprotezą. [w36]
Charytonowicz D., Charytonowicz M., Sadkowska P.(student)
- Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
09:40 - 09:50
Podniesienie z powiększeniem - dobra decyzja ważniejsza niż operacja. [w37]
Charytonowicz M., Charytonowicz D. - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
09:50 - 10:00
Redukcja piersi - szczegóły operacji pozwalające uzyskać lepsze efekty estetyczne. [w38]
Charytonowicz D., Charytonowicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
10:00 - 10:10
Lipofilling piersi. Naturalny wybór. [w39]
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
10:10 - 10:20
Abdminoplastyka. Własne doświadczenie. [w40]
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
10:20 - 10:30
dyskusja
10:30 - 10:50
Przerwa kawowa
10:50
SESJA: POWIKŁANIA W CHIRURGII PLASTYCZNEJ: ROZPOZNANIE, ZAPOBIEGANIE - OPIS WŁASNYCH PRZYPADKÓW
Prowadzenie: Henryk Witmanowski, Andrzej Bieniek, Maciej Kuczyński
10:50 - 11:00
Powikłania po operacji powiększania piersi implantami. [w41]
Charytonowicz M., Charytonowicz D., Dryżałowski P.(student) - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
11:00 - 11:10
BIA-ALCL – Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie. [w42]
Kolenda M., Kolasiński J. - Klinika Kolasiński
11:10 - 11:20
Breast implant illness - prawda czy mit? Obecny stan wiedzy i przypadki kliniczne. [w43]
Woźniak-Roszkowska E., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
11:20 - 11:30
BIA ALCL - podsumowanie obecnego stanu wiedzy i zaleceń. [w44]
Miszczyk J., Charytonowicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
11:30 - 11:40
RBS – zespół czerwonej piersi związany z rekonstrukcją piersi materiałami sztucznymi. Co dalej? [w45]
Jankau J.(1), Ankiewicz A.(2,1), Graczyk M.(1), Szumska-Mytych E.(2), Błażyńska-Spychalska A.(1), Płosaj P.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed/UCK Gdańsk
2. Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
11:40 - 11:50
Powikłania w operacjach powiększania piersi - metaanaliza. [w46]
Stabryła P.(1), Charytonowicz M.(1), Dryżałowski P.(2)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
11:50 - 12:00
Przypadki endogennego zakażenia loży implantu piersi. [w47]
Mazan Z.
12:00 - 12:10
Postępowanie w objawach zapalnych w chirurgii piersi - analiza trzech różnych przypadków i przegląd piśmiennictwa. [w48]
Gierej P., Orzechowski N., Woźniak-Roszkowska E. - Oddział Chirurgii Plastycznej, Szpital im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
12:10 - 12:20
Uszkodzenia tkanek po podaniu wypełniaczy na bazie poliakrylamidu i silikonu – propozycja algorytmu diagnostyczno-rekonstrukcyjnego. [w49]
Woźniak-Roszkowska E, Krześniak N., Gierej P., Miszczyk J., Orzechowski N, Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
12:20 - 12:30
Powikłania po nowoczesnych technologiach - J Plasma / Renuvion. [w50]
Kulesza J.(1), Kukulski M.(2,3) Miszczyk J.(1), Charytonowicz D.(1), Charytonowicz M.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
2. Zakład Anatomii Prawidłowej UMP
3. QKA Medycyna Estetyczna Michał Kukulski
12:30 - 12:40
dyskusja
12:40 - 12:50
Wykład sponsorowany: Skuteczność preparatów silikonowych w nieinwazyjnej terapii blizn.
dr n. med. Agnieszka Surowiecka
12:50 - 13:30
Przerwa obiadowa
13:30
SESJA: OMÓWIENIE PLAKATÓW – PYTANIA DO AUTORÓW
Prowadzenie: Anna Kasielska-Trojan, Marta Markowska
13:30 - 13:40
Zaopatrzenie odsłoniętej protezy poresekcyjnej miednicy, stawu biodrowego i kości udowej za pomocą płata z mięśnia prostego brzucha. [p1]
Prowans P.(1), Kotrych D.(2), Czapla N.(1), Bargiel P.(1), Petriczko J.(1), Markowska M.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
2.Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM
13:40 - 13:45
Zastosowanie odwróconego płata łydkowego z zaoszczędzeniem nerwu łydkowego jako sposób zaopatrzenia punktu oporowego pięty po ciężkim urazie skalpacyjnym – opis przypadku. [p2]
Wandyszewska A.(1), Osiak K.(1), Pasternak A.(1,2)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
2. Katedra Anatomii UJ CM
13:45 - 13:50
Nowe narzędzie do oceny objętości piersi - BreastIdea Volume Estimator. [p3]
Kasielska-Trojan A., Antoszewski B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
13:50 - 13:55
Rola białek przeciwdrobnoustrojowych w patogenezie raka podstawnokomórkowego. [p4]
Fijałkowska M.(1), Koziej M.(2), Antoszewski B.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 2 Katedra Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
2. Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, Polska
13:55 - 14:00
Immunoekspresja Bmi-1, CK15, Bcl-2 w różnych typach BCC. [p5]
Iljin A.(1), Stasikowska-Kanicka O.(2), Zieliński T.(1), Bąkiewicz A.(3), Antoszewski B.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Zakład Technik Diagnostycznych Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
14:00
SESJA: TEMATY WOLNE, USPRAWNIENIA TECHNIKI OPERACYJNEJ
Prowadzenie: Bartłomiej Noszczyk, Robert Jamont
14:00 - 14:10
Wpływ stabilizacji przegrody po septoplastyce na mikrobiom jamy nosowej. [w51]
Hertman S., Wcisłek A., Surówka A., Prowans P.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
14:10 - 14:20
Odtworzenie tkanek autogennym przeszczepem tkanki tluszczowej jako podparcie powiek dolnych. [w52]
Jachna-Grzesiak M. - Klinika Grzesiak
14:20 - 14:30
Krzyżowy uszypułowany płat strzałkowy – podstawy teoretyczne i zastosowanie kliniczne. Triki i błędy. [w53]
Molski M. - Centrum Chirurgii Plastycznej „MALIA”, Warszawa
14:30 - 14:40
Co wiemy o opatrunkach hydrożelowych? [w54]
Surowiecka A.(1,autor prezentujący), Strużyna J.(1,2), Winiarska A.(1), Korzeniowski T.(1,3)
1. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Łęczna
3. Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14:40 - 14:50
Analiza użyteczności tkanki tłuszczowej jako autologicznego wypełniacza tkankowego w zależności od lokalizacji depozytu tłuszczowego. [w55]
Kuczyński M.(1), Szychta P.(2)
1. Ośrodek chirurgii plastycznej dr. M.Kuczyńskiego w Lublinie
2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
14:50 - 15:00
Ocena właściwości biologicznych i zawartości komórek macierzystych tkanki tłuszczowej pochodzącej z różnych okolic ciała. [w56]
Pernak M.(1), Piskorska E.(2), Szychta P.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
2. Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
15:00 - 15:10
100 lat metody Thoreka – czy nadal aktualne? [w57]
Zieliński T., Kasielska-Trojan A., Fijałkowska M., Zawadzki T., Antoszewski B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15:10 - 15:20
Ptoza u dzieci i dorosłych- teoria i leczenie w praktyce. [w58]
Chrapusta M. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.
15:20 - 15:30
Wrodzone deformacje małżowin usznych – analiza 20-letnich doświadczeń leczenia. [w59]
Chrapusta M. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.
15:30 - 15:40
Osteotomia - rodzaje i zastosowanie w operacjach nosa. [w60]
Stabryła P., Charytonowicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Szczyt - Charytonowicz, Warszawa
15:40 - 15:50
Korekcyjna plastyka nosa metodą zamkniętą, jej zalety i wszechstronne zastosowanie w operacjach estetycznych i naprawczych. [w61]
Mazan Z.
15:50 - 16:00
Endoskopia w chirurgii plastycznej twarzy. [w62]
Miszczyk J., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP
16:00 - 16:10
Falloplastyka brzuszna „Bird-Wing” jako obiecująca alternatywa dla płata skórno-powięziowego tętnicy promieniowej przedramienia (RAP) u mężczyzny transpłciowego. [w63]
Jundziłł A.(1,4) Świniarski P.P.(2) Pisanko K.(1), Gniadek M.(3) Witmanowski H.(1)
1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
2. Katedra Urologii i Andrologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz
3. RadPro, Poland
4. NZOZ Stadmedica
16:10 - 16:20
Aktualne problemy i zagrożenia dla publicznej chirurgii plastycznej. [w64]
Witkowski W. - Konsultant Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej , Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawa
16:20 - 16:30
dyskusja

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.