Koszt uczestnictwa

XVIII ZJAZD PTChPRiE
9-10 czerwca 2022

do
20/04/2022
od 21/04/2022
do 31/05/2022
od 01/06/2022
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

1100 PLN 1600 PLN 2000 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

700 PLN 1000 PLN 1500 PLN

Członkowie honorowi PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN

Członkowie seniorzy PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN

inni lekarze*

1600 PLN 2100 PLN 2500 PLN
Visegrád*/** 1100 PLN 1600 PLN 2000 PLN
studenci medycyny*
(wymagane przesłanie kopii
strony ze zdjeciem z indeksu)
700 PLN 900 PLN 1200 PLN

osoba towarzysząca***

400 PLN 600 PLN 800 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz udział w kolacjach (program socjalny).
** Członek narodowego towarzystwa chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej Czech, Słowacji i Węgier (zgodnie z ustaleniami Projektu Visegrád).
*** wyłącznie udział w kolacjach (program socjalny), opłata nie zawiera udziału w obradach (programie naukowym)
.


 

Kurs chirurgii rekonstrukcyjnej
8 czerwca 2022

do
20/04/2022
od 21/04/2022
do 31/05/2022
od 01/06/2022
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

600 PLN 800 PLN 1000 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

400 PLN 600 PLN 800 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas kursu) oraz ew. udział w kolacjach (program socjalny).


 

Sympozjum ISAPS
11 czerwca 2022

do
20/04/2022
od 21/04/2022
do 31/05/2022
od 01/06/2022
i na miejscu

Członek ISAPS*

1000 PLN 1400 PLN 1800 PLN

Lekarz (niebędący członkiem ISAPS)*

1400 PLN 1800 PLN 2200 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas sympozjum) oraz ew. udział w kolacjach (program socjalny).


W przypadku złożenie rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Usługobiorca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU, określoną w umowie między Usługodawcą a PayU.
W przypadku złożenia rezygnacji po w/w dniu zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę szkody poniesionej przez Usługodawcę.